Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adwokacka prowadzona jest przez adwokata Agnieszkę Kawa, która ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracę magisterską w zakresu prawa autorskiego pt. „ Ewolucja oraz przyszłość prawa autorskiego na podstawie wybranych zagadnień”  obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radze Adwokackiej w Rzeszowie zdobywając bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym m.in.  prawa cywilnego, karnego,  gospodarczego.  Aplikację adwokacką Agnieszka Kawa zakończyła złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym i została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie .

Kancelaria Adwokacka założona przez adwokata Agnieszkę Kawa świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne w zakresie: 

 • reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami, w tym również przed sądami administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach egzekucyjnych
 • sporządzania opinii prawnych, interpretacji prawnych 
 • udzielania porad prawnych
 • przygotowywania lub opiniowania  projektów umów, pism, innych dokumentów
 • ogólnego doradztwa w sprawach związanych z prowadzoną  działalnością gospodarczą ;
 • negocjacji handlowych jak również opiniowania przedłożonych ofert w tym zakresie
 • dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika
 • obsługi prawnej osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego oraz  przedsiębiorców 
 • opracowywania pism skierowanych do kontrahentów, partnerów gospodarczych, organów administracji publicznej  i innych podmiotów na etapie przedsądowym 
 • Przygotowywania projektów aktów wewnętrznych osób prawnych oraz przedsiębiorców
 • prowadzeniem spraw z zakresu upadłości konsumenckiej poprzez sporządanie wniosku do sądu, analizę przedłożonych dokuemntów oraz rerezentację klienta w postępowaniu przed sądem

Kancelaria adwokacka Agnieszki Kawy współpracuje z Kancelarią Adwokacką adw. Damiana Murdzy